Upphört stadefullmäktigskap.

Kapten O. Th. Sundholm har skriftligen anmält att han, såsom, numera mantalsekrifven å annan ort, upphört att vara stadsfullmäktig i Wisby.



Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14