Skallgång.

Vid den i måndags i Klintekrakten anstälda räfjagten, blefvo 1 räf (skjuten af landshäfding Horn) och 7 harar jägarnes byte.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14