Ångaren "Sif"

flottogs onsdagsnatt, sedan två tredjedelar af lasten blifvit lossad och ilandfärd å Katthammarsvik samt inträffade, bogserad af "Poseidon", torsdagseftermiddag i Slite, der resten af lasten kommer att lossas. Efter derstädes undergången provisionel tätning kommer ångaren att bogseras till Oskarshamns eller Stockholms docka för undergående af reparation.Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15