Ett bergadt lam.
Att Herran, vår trofaste Gud, behagat efter ett kort lidande d. 23 Februari 1874 kl. 1/2 3 f. m. återtaga det dyra lån, Han gifvit oss i vår älskade son JOSEF GEORG 8 mån. 24 dagar gammal, varder endast på detta sätt slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Herren gaf och Herren tog; välsignadt vare Herrans namn.
Joh. 1: 21. Marc. 10: 16.
Källunge den 23 Febr. 1874.
Olifvia Alfvegren, född Qviberg.
G. Edv. Alfvegren.Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17