Egendomsköp.

Herr Joh. Procopée å Ronehamn, som försålt sin handelslägenhet och bodvarulagret till hr Carl N. Åhlström, har i dessa dagar inköpt egendomen Kramplösa med underlydande andel af Koparfve i Hejde socken för 76,000 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20