Tullstaten.

Generaltullstyrelsen har förordnat uppsyningsmannen vid tullbevakningen i Sundsvall A. Holmström att vara uppsyningsman vid tullstationen i Kylley.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22