Kyrkligt.

K. m:t har till kyrkoherde i Atlingho församlings pastorat af Wisby stift utnämt vice pastorn C. H. Ihre.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22