En Dotters födelse

i dag kl. 9 f. m., få vi glädjen slägt och vänner tillkännagifva.
Wisby d. 14 Mars 1874.
Wilhelmina Ericsson, född Ekman.
Osc. Ericsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22