Att Herren behagat hädankalla f. d. Nämndemannen och Kyrkovärden Johan Hansson, Bjerges i Lye, Tisdagen den 10 d:s kl. 3/4 10 f. m., i en ålder af 67 år, 1 mån. och 7 dagar, djupt sörjd af maka, barn och barnabarn; varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
S. Ps. N:o 344.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22