Stadsfullmäktigvalet

i onsdags utföll sålunda att hr G. T. Romdahl erhöll de flesta rösterna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23