Förordnande.

Kon. Befallningsh. har den 18:de dennes förordnat e. o. kammarskrifvaren Th. Bergman att tills vidare vara Landskanslist i Gotlands län.Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23