Telegrafen.

K. m:t har beslutit, att under instundande sommar en enkel linje skall anläggas från Ronehamn till Burgsvik samt att en 3:dje klassens telegrafstation skall inrättas å senare stället.Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23