Slite

fick den 30 mars sin nya brygga färdig. Arbetet, som öfvertagits af kapten W. Gagner, har verkställts under ledning af byggmästaren H. Samuelsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27