Telegrafen.

Fröken B. Belfrage har erhållit en månads tjenstledighet från och med den 20 dennes, och har fröken Maria Cramér blifvit förordnad att under tiden förestå Slite telegrafstation.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27