Ångaren "Owen"

ankom hit med styckegods torsdags eftermiddag från Norrköping, och afgick härifrån igår afton till Ronehamn, der den skall intaga kornlast på Stockholm.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28