Telegrafen.

Fröken Laura Bergenstierna i Ronehamn har erhållit sex veckors permision och har fröken Lydia Bergenstierna blivit förordnad att under tiden förestå dervarande station.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28