Genom offentlig och frivillig Auktion

låter Mältaren Löfgren i sitt hus i närheten af Norderport här i staden, Lördagen den 25 April från kl. 10 för middagen, i anseende till sjuklighet och tillfölje deraf upphörande med jordbruket, till den högstbjudande försälja 2 st. Arbetshästar, omkring 11 år gamla, Wänd- Spets- och Enbetsplogar, en Jernpinnharf, en Klösharf hel af jern, Mullfösa, Sladd, Liar och Orfven. en Foder häck, 3 par Gödselbruden Grepar, Spadar och Skyfflar, Dragkettingar, en Häck för packlassning, Stenkörningsbommar, en gröfre, nästan ny Arbetsvagn, en mindre Dito, en fyrsittig Trilla, en Ressläde, ett par Kalkar, en Wagnskarm med 2:ne säten och fotsackar, ettpar Selar, en Enbetssele, ett par Bjellerrennar, en Hackelsekista med knif, en Drankbing, diverse Wattenkärl samt möjligen något Timotejhö och Halm; inhållande godkände Köpare betalningsanstånd till den 25 Juli innevarande år.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30