Broomläggningar.

Enligt anmälan komma d. 27, 28 och 29 uti innev. månad å landsvägen emellan Tynne gård i Björke socken och s. k. Rackarehand tvenne broar af sten att byggas, hvarigenom sagde vägstycke under angifne dagar blir ofarbart.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30