Knifskäring.

Husbonden Peter Lindarfve i Burs, blef för några dagar sedan öfverfallen af sin dräng och af denne illa skuren i hufvudet och ena knäet. Någon fara för lifvet lär dock ej förefinnas. Drängen är införpassad till härvarande länsfängelse.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30