Köpeskillingen

för Taksten med underlydande gårdar lär enligt "Gotlands Tidning" vara 105,000 rikedaler.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33