Tillkännagifves att f. Hemmansegaren JACOB HEJDENBERG stilla afled på Sigdarfve i Fröjel, Lördagen den 25 April 1874 kl. 4 1/2 e. m., i en ålder at 77 år 1 mån. och 11 dag., sörjd och saknad af maka, anhöriga och vänner.
Sv. Ps. N:o 491 3, 4 v.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36