Lösen för fynd,

att lyftas å Landskansliet:
af arbetaren Johan Kuntze å Nygård i Westerhejde 380 kr., af Carl Claesson Alby i Rute 7 k. och drängen Carl Svensson vid Djuparunns i Hogrän 7 kr: samt af P. W. Pettersson Harqire i Björke socken 7 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36