Rättegångs- och Polissaker.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36