Ångaren Hilding,

kapten Westelius, hemma i Kalmar och på resa från Riga till Norrköping strandade lördagsmorgse på Salvoret, men kom åter flott, efter att likväl fått propellern afbruten. Ångaren satte derefter till segel och inlöpte i Ekviken, hvarifrån den i söndags utan assistans fortsatte resan till bestämmelseorten.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Maj 1874
N:r 37