Tillkännagifves att hemmansägaren Johan Mathias Strömbeck stilla och fridfullt afsomnade vid Petsarfve i Ardre den l2 Maj 1874 kl. 1/2 8 f. m. i en ålder af 63 år 10 månader och 11 dagar djupt sörjd och saknad af maka, barn, åldriga svärföräldrar, syskon, barnabarn och många vänner.
Sv. Ps. n:o 360.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Maj 1874
N:r 38