K. Landtmäteristyrelsen

har den 11 ds konstituerat landtmäteri-anskultanten löjtnant K. G. H. H. Wennemo att t. v. vara vice Komissionslandtmätare i Gotlands län.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Maj 1874
N:r 38