Egendomsköp.

Landtbr. Hindricksson har till ingenjören Johansson försålt sin egendom Diskarfve i Roma för 65000 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Maj 1874
N:r 40