Tillkännagifves att den Högste after sitt allvisa råd behagat, efter ett långvarigt lidande, hädankalla Skomakaremästaren P. Hesselströms kära maka, Catharina Elisabet Hesselström, född Stenbom, vid Fårösund Onsdagen den 20 Maj 1874, kl. 2 e. m., i en ålder af 69 år, 8 mån. och 27 dagar; sörjd och saknad af make, barn och barnabarn.
Dav. Ps 31 v. 5.
Sv. Ps.-B. N:o 344. v. 4.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44