Olyckshändelse.

I torsdags skenade ute vid Klinte ett par hästar för hemmansegaren Selin från Jakes i Eksta, hvarvid han sjelf skadades i hufvudet och hans hustru erhöll svårare skador å hufvud och bröst.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44