Egendomsköp.

Hrr Thungren och Lindström hafva sålt sin egendom Nährs å Slite till hrr Stengaard och Tingström för en köpeskilling af 45,000 kronor hvartill komma 5,000 kronor för inventarier.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45