Legala nyheter.

Kanslianslag om hvad som åligger husbonden Carl Nyström Häftings i Hangvar fullgöra inom sex veckor från den 6 dennes vid 15 kr. vite.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45