Kyrkoherdevalet

i Hablingbo i söndags utföll så, att pastor Hauffman i Östergarn fick alla röster med undantag af tre, hvilka tillföllo pastor Kinmark i Grötlingto.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49