Legala nyheter.

Protokolls utdrag från Kongl. Svea Hof Rätt alt lösas å Landskansliet; af Petter Mårten Gotthard Ihre vid Stenstugu i Stenkyrka.
Utslag från d:o att lösas af skolmästaren L. J. Klintberg i Källunge och Lars Johansson Lilla Björge i Wallstena.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49