Egendomsköp.

Under egendomen Taksten lydande 3/8:dels mantal Hultungs och 1/8:dels mantal Steustugu i Bunge socken, försåldes sistlidne lördag till husbonden K. J. Karlström i Bunge för, en köpeskilling af 17,000 kronor.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Juli 1874
N:r 54