Passagerare-Lista.

Med Ångf. "Gotland" den 11 Juli från Stockholm: d:r Klingvall, häradsh. Richter, majorskan Lindahl, hrr Rodling, Callander, Bolinder, Backman, Cedergren, Jacobson, Myhre, Norlin, Kolin, Ericson, Blomberg, Nilson, Nordstrand, fröknarna Cederlund, Berg, Fåhraeus, Eurén, Westberg, fruarne Falkman, Backman, Aukarsvärd, Englund, Ljungberg, Carlander, Wengström.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Juli 1874
N:r 55