Prestexamen

aflads d. 22 d:s af S. m. Candidaterna Anders Hessén och Gust. Emil Lund, båda födde i Dalarne, hvilka erhållit infödingsrätt i Wisby stift, och hvilka nästk. söndag efter högmässogudstjensten i domkyrkan härstädes komma att af H. H. Biskopen till prestembetet invigas.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Juli 1874
N:r 58