Sjukligheten

i staden under förflutna dagarne af veckan har varit obetydlig. Mest hafva förekommit diarrhéer och rheumatiska febrar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Juli 1874
N:r 58