Konsert.

Vi rekommendera i våra läsares åtanke den konsert, som herr J. Elmblad med benäget biträde om fredag kl. 7. e. m. gifver å läroverkets stora sal. Det särdeles omvexlande och lockande programmet återfinnes å annat ställe i dagens nummer.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59