Legala nyheter.

Kanslianslag om hvad som åligger Husb. Gustaf Jonsson vid Bryer i Tingstäde att fullgöra inom 14 dagar efter den 30 Juli vid äfventyr af målets afgörande i befintligt skick.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1874
N:r 60