Teater.

Brobergska sällskapet gaf i söndags sin första representation, dervid de gamla bekanta styckena "Porträttet eller den lefvande bilden", "Professorn njuter landtluft" och "Jovial" uppfördes inför en icke så alldeles fåtalig publik.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61