Skeppsgossebriggen

"Carl Johan" anlände hit i onsdags och läror komma att här qvarligga ännu några dagar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Augusti 1874
N:r 62