Tillkännagifves att framlidne Tullförvaltaren J. J. Rundbergs efterlemnade maka Fru LAURA MARIA RUNDBERG, född Lyth, i Fole den 9 Jan. 1812 stilla afled i Wishy d. 13 Aug. 1874, kl. 10 f. m. sörjd och saknad af syskon, slägtingar och vänner.
Sv. Pd. N:o 482 v. 5 och 6.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64