Att min ömt älskade maka Gustafva Josefina, efter endast några timmars svårt lidande, stilla och fridfullt afled i Uglose i Etelhem Onsdagen den 22 Juli 1874 kl. 1/2 3 f. m., i en ålder af 40 år och 7 månader. Djupt sörjd och saknad af mig, 6 minderåriga barn samt talrika slägtingar och vänner varder härmed tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 344.
Johannes Larsson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64