Nytt lektorat.

Kongl. majt. har, i stöd af riksdagens dertill lemnade bifall, anvisat anslag, 2,500 kronor, för en ny lektor vid elementarläroverket härstädes; viljande k m:t framdeles förordna om åtgärders vidtagande för befattningens tillsättande.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64