Ledig befattning.

Gymnastiklärare-befattningen vid h: elementarläroverket härstädes kungöres af domkapitlet till ansökning ledigt.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64