Öfningsbriggen Carl Johan,

som rätt länge legat i vår hamn, begaf sig i torsdags afton åter till sjös.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64