En svår epedemi

bland kreatur lär ha utbrutit i Halfans i Garde samt i Ardre socknar. I förstnämda stället dogo på en natt 3 Oxar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64