Välgörenhet.

Konungen och Drottningen öfverlemnade vid sin afresa från Karlskrona den 8 dennes till fru Wilkens skyddshem och barnhem 500 kroror samt dessutom 300 kronor att genom fruntimmersskyddsföreningen utdelas till de mest behöfvande bland stadens fattiga.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64