Arkeologiska kongressen.

En del medlemmar af denna nu i hufvudstaden församlade kongress lär vara att i dagarne hitvänta för att taga Wisby märkliga fornlemningar i skärskådande.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1874
N:r 65