Finska skonerten Reuhas,

kapt. A. W. Andersson, på resa från Hangö till Hull med trävaror, inkom den 12 d:s till Slite för att begrafva en död man af besättningen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1874
N:r 65